DÈFICIT FISCAL

EL DÈFICIT FISCAL O EL ROBATORI LEGALITZAT

EL DÈFICIT FISCAL. La gran manipulació al poble espanyol i a l'unionisme

1-. M'agrada explicar el que són les balances fiscals, perquè tothom ho entengui, comparant-les amb un ou, en funció de la metodologia que s'utilitzi obtenim un resultat o un altre (ou dur, passat per aigua, fregit, truita ..) i TOTS són correctes.

2-. Però cada metodologia dona resposta a una pregunta, és a dir, si volem fer un entrepà amb pa amb tomàquet, el normal és que utilitzem una truita ... Aquí hi ha la base de la manipulació. Totes les metodologies amb correctes però només una ens indica quant haurà CAT

3-. Les dues metodologies més usades, i amb diferents variants, són la del Flux Monetari i la de la Càrrega-Benefici. Les dues són exactament iguals en la seva partida d'ingressos, però difereixen en la de despeses.

4-. La del Flux Monetari té totes les partides de cost reals de Catalunya més la part proporcional de les competències estatals en funció de l'PIB català.

5-. La de la Càrrega-Benefici incorpora més despeses, amb conceptes com "Marca Espanya", "Obres M30" (capitalitat), "Prat de Rei", Estació AVE Madrid, i un llarg etcètera que Catalunya mai tindria com a estat independent. Per tant no ens dona resposta a quant haurà CAT.

6-. És molt curiós que l'economista de l'PP, Ángel de la Fuente elaborés el document per denegar el Pacte Fiscal sol·licitat per Catalunya, fent la referència que incloc en la fotografia (aquí teniu el document https://pareto.uab.es/wp/2012/90212.pdf). Va utilitzar el Flux Monetari.

7-. Més curiós és que el mateix economista publiqués les balances fiscals però utilitzant la metodologia de la Càrrega-Benefici amb l'objectiu de manipular a la població ja que donava un import inferior.

8-. Segons dades de 2018, el dèficit real actual és de 17.000 milions d'euros, però cal avaluar si és una quantitat excessiva o no ... Per començar, Sanitat, Educació i Benestar tenen un pressupost total en CAT de 14.200 milions d'euros .. . És a dir, Espanya es "queda" més.

9-. Perquè es "quedi" 17.000 milions hem de veure que Catalunya, en sanitat, educació i benestar, estan en el furgó de cua de les CCAAs en la seva inversió per càpita ... Però també cal que els catalans tributem més que ningú i paguem tot més car.

10-. S'ha intentat ratificar la manipulació amb allò de "els territoris no tributen", però perquè Espanya es "quedi" el que es "queda", veiem que hem de tributar més que ningú i rebre menys que ningú ... I els dona igual que ho passin malament aturats o pensionistes ...

11-.S'ha intentat vendre una falsa falta de solidaritat de l'independentisme. La solidaritat ha d'existir, però si tributem individualment més que ningú, i rebem menys, evidentment estem fent el tonto. La solidaritat acaba quan el receptor viu millor q el català

12-. S'ha intentat menysprear la capacitat de Catalunya atacant al seu deute, dient que és elevadíssima, quan és de tan sols el 33.4% de l'PIB (Espanya sota la mateixa metodologia supera ja el 140 %), o parlant de la qualificació del seu deute quan accedia als mercats.

13-. Les agències de ràting valoren la capacitat de cobrir les despeses d'un ens, sense comptar si algú es "queda" o no una part dels seus ingressos. Si analitzem les CCAAs, les que tenen un pacte fiscal té el deute més ben valorada, les altres pitjor, sent la pitjor CAT.

14-.Per altra banda s'ha parlat que CAT depèn del que li "presta" Espanya. Jo també estic disposat a fer negoci amb els unionistes perquè arribem a el mateix acord fent jo d'Espanya. Em quedo seu salari, els dono una part insuficient i els prest els seus diners.

15-. També s'ha corregut el rumor que Catalunya no pot accedir als mercats del deute ... El 2012 el govern espanyol va obligar a TOTS els CCAAs a endeutar-se per mitjà de l'FLA, així podia aplicar un tipus d'interès. Avui dia ja no existeix aquesta restricció.

16-. -A Catalunya s'ha renovat gairebé tot el deute per mitjà de FLA ja que aquesta és de titularitat espanyola, és a dir que, en cas de DUI, passaria a engrossir la impagable deute d'Espanya ... Sé que a alguns unionistes no els agrada però la Convenció de Viena va ser molt clara.

17-. També la mateixa Convenció de Viena era clara amb les infraestructures ... Són i seran les nostres, encara que avui en dia, Port i Aeroport siguin gestionats per l'estat.

18-. També s'ha parlat de el problema que tindria CAT en cas de tenir fronteres (es refereixen a les duanes). Desconeixent que hi ha pocs aranzels ja, però desconeixent que la gran perjudicada seria Espanya amb el 90% de les seves exportacions per carretera afectades per aranzels.

19 -. Aplicant els aranzels de trànsit de Suïssa fa 15 anys a les exportacions espanyoles que passen, obligatòriament, per Catalunya, amb el 48% del recaptat seria suficient per subvencionar les exportacions de totes les empreses catalanes a qualsevol lloc de món.

20-. Espanya en cas de DUI estaria obligada a pactar, perdria el 21% del seu PIB tributable, incorporaria tot el FLA català al seu deute i ni la UE la podria rescatar ... I Catalunya si tindria vida fora de la UE ... ( fi fil)

21-.Tinguem en compte que els costos imputats per competències estatals tenen com a base els costos d'Espanya, és a dir, molts funcionaris, de cost individual baix però, en global, més car que la gestió catalana ... Podríem sumar uns 1.500 milions

22-. A tot això hi hem de sumar tot el que el poder fa per a que els beneficis de les empreses que fan negoci a Catalunya vagin a parar a Madrid. Un exemple són les promotores immobiliàries. Us heu fixat que moltes, potser la majoria, són empreses forasteres?

23-. Un altre sobre cost, per exemple, és l'energètic pel que fa a la energia elèctrica, pertànyer al sistema elèctric espanyol costa a Catalunya un sobre cost de 1.500 milions d'euros cada any. En podem parlar en un altre article.

Perquè Catalunya ha de pagar, per exemple entre molts altres de similars, part del cost del "Museo de Prado"?. Que és a Madrid.


POREZNI DEFICIT ILI LEGALIZIRANA KRAĐA

FISKALNI DEFICIT. Velika manipulacija španjolskog naroda i unionizma

1-Volim objašnjavati što su porezne bilance, tako da ga svi razumiju, uspoređujući ih s jajetom, ovisno o korištenoj metodologiji dobijemo jedan ili drugi rezultat (tvrdo kuhano jaje, meko kuhano jaje, jaje na oko ili omlet ..) i SVE su točne

2-. No, svaka metodologija daje odgovar na jedno pitanje, to jest, ako želimo napraviti sendvič s kruhom natrljanim rajčicom, normalna stvar je da koristimo omlet ... U tome je osnova manipulacije. Sve su metodologije točne, ali samo jedna nam govori koliko će CAT imati

3-. Dvije najkorijebljenije metodologije, i s različitim varijantama, su one Monetarnog toka i Teret-Korist. Njih dvoje su potpuno isti u svojim prihodima, ali se razlikuju u troškovima.

4-. Monetarni tok ima sve stvarne stavke troškova u Kataloniji više proporcionalni dio državnih ovlasti ovisno o katalonskom BDP-u.

5-. Burden-Profit uključuje više troškova, s konceptima kao što su "Marca España", "Obres M30" (kapital), "Prat de Rei", Ave Madrid Station, i dugo etcetera koje Katalonija nikada ne bi imala kao neovisna država. Stoga nam ne daje odgovor na to koliko cat će imati.

6-. Vrlo je znatiželjan da ekonomist PP, Ángel de la Fuente pripremio dokument za poricanje Fiskalni savez zatražio od Katalonije, čineći referencu koju sam uključiti u fotografiju (ovdje je dokument https://pareto.uab.es/wp/2012/90212.pdf). Koristio je Money Flow.

7-. Zanimljivije je da je sam ekonomist objavio fiskalne bilance, ali koristeći metodologiju tereta-koristi s ciljem manipuliranja stanovništva jer je dao niži iznos.

8-. Prema podacima za 2018. trenutačni realni deficit iznosi 17 milijardi eura, no potrebno je ocijeniti je li riječ o pretjeranom iznosu ili ne ... Za početak, Zdravstvo, obrazovanje i socijalna skrb imaju ukupni PRORAČUN CAT-a od 14,2 milijarde eura .. . To jest, Španjolska "ostaje" više.

9-. Da bi "ostao" 17 milijardi moramo vidjeti da se Katalonija, u zdravstvu, obrazovanju i dobrobiti, nalaze u kombiju u redU CCAA-a uuloženo po stanovniku ... Ali kataloni također trebaju platiti više poreza od bilo koga drugog i platiti sve skuplje.

110-. Pokušali smo ratificirati manipulaciju s onom od "teritorija ne plaćaju porez", ali da Španjolska "ostane" ono što ostaje", vidimo da moramo platiti porez više od bilo koga drugog i primiti manje od bilo koga ... I žene baš kao što imaju loše vrijeme nezaposleni ili umirovljenici ...

11-. Pokušano je prodati lažni nedostatak solidarnosti neovisnosti. Solidarnost mora postojati, ali ako plaćamo porez pojedinačno više od bilo koga drugog, a primamo manje, očito činimo pravu stvar. Solidarnost završava kada primatelj živi bolje od katalonskog

12-. Pokušala je potkopati sposobnost Katalonije da napadne svoj dug, rekavši kako je vrlo visoka, kada je samo 33,4 posto BDP-a (Španjolska prema istoj metodologiji već premašuje 140%), ili govori o ocjeni njezina duga kada je pristupio tržištima.

13-. Rejting agencije cijene sposobnost pokrivanja troškova subjekta, ne računajući da li netko "ostaje" dio svog prihoda ili ne. Ako analiziramo CCAA-e, oni s fiskalnim savezom imaju najvrjedniji dug, ostali gori, biti najgori CAT.

14-. S druge strane, pričalo se da CAT ovisi o tome što "posuđuje" Španjolskoj. Također sam voljan poslovati s Unionistima jer smo postigli isti dogovor radeći sam iz Španjolske. Zadrћim im plaжu, dajem im nedovoljni dio i posudim im njihov novac.

15-. Također je bilo glasina da Katalonija ne može pristupiti dužničkim tržištima ... Godine 2012. španjolska vlada prisilila je sve CCAA-e da preuzmu dug preko FLA-e, kako bi mogla primijeniti kamatnu stopu. Danas to ograničenje više ne postoji.

16-. -U Kataloniji gotovo sav dug je obnovljen putem FLA budući da je u španjolskom vlasništvu, to jest, u slučaju DUI, to bi zgusnuo španjolski neplaćeni dug ... Znam da se nekim Unionistima to ne sviđa ali Bečka konvencija je bila vrlo jasna.

17-. Također i sama Bečka konvencija bila je jasna s infrastrukturom ... Oni su i bit će naši, čak i ako danas, Luku i Zračnu luku upravlja država.

18-. Također se pričalo o problemu koji bi CAT imao u slučaju da imaju granice (odnose se na carinu). Nesvjesna da već postoji malo tarifa, ali nesvjesna da bi velika povrijeđena bila Španjolska s 90 % njezina cestovnog izvoza pogođenog tarifama

19 -. Primjena prometnih tarifa Švicarske prije 15 godina na španjolski izvoz koji prođe, obavezno, od strane Katalonije, s 48% prihoda bio bi dovoljan za subvencioniranje izvoza svih katalonskih tvrtki bilo gdje u svijetu.

20-. Španjolska bi u slučaju DUI bila obvezna pristati, izgubila bi 21 % svog oporezivog BDP-a, u svoj dug unela čitav katalonski FLA i ni EU ga nije mogao spasiti ... I Katalonija da ima život izvan EU ... (krajnja nit).

21-. Imajte na umu da se troškovi koje naplaćuju državne ovlasti temelje na troškovima Španjolske, to jest mnogih državnih službenika, niskih pojedinačnih troškova, ali, općenito, skuplji od katalonskog menadžmenta ... Mogli bismo dodati oko 1,5 milijardi

22-. Svemu tome moramo dodati sve što moć čini tako da profit tvrtki koje posluju u Kataloniji ode u Madrid. Primjer su razvojni inženjeri nekretnina. Jeste li primijetili da su mnoge, možda i većina, strane tvrtke?

23-. Drugi trošak je, primjerice, energija u pogledu električne energije, pripadnost španjolskom električnom sustavu košta Kataloniju omotnicu koja svake godine košta 1,5 milijardi eura. Možemo razgovarati o tome u drugom članku.

Zašto Katalonija mora platiti, na primjer, među mnogim sličnim, dio troškova "Museo de Prado"?. Koji je u Madridu.

¡Crea tu página web gratis!